Chào mừng bạn đến với Sàn Thương mại điện tử Ninh Bình!
Bộ Công Thương ban hành Thông tư bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020, ngày 16 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Thông tư bao gồm 9 Điều và 8 Phụ lục kèm theo, bổ sung các Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện đang được quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương, cụ thể:
Phụ lục I - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu
Phụ lục II - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với tinh dầu xá xị tạm nhập, tái xuất
Phụ lục III - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với kim cương thô
Phụ lục IV - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với xăng, dầu
Phụ lục V - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với khoáng sản xuất khẩu
Phụ lục VI - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá
Phụ lục VII - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
Phụ lục VIII - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với than xuất khẩu
Thông tư 41/2019/TT-BCT được ban hành nhằm cụ thể hóa mặt hàng theo mã HS, không điều chỉnh, thay đổi về chính sách quản lý đối với các mặt hàng này.
Thông tư 41/2019/TT-BCT được ban hành sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện dễ dàng, thuận tiện hơn khi áp dụng chính sách mặt hàng và áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu; tạo thống nhất giữa doanh nghiệp và Hải quan trong việc xác định mặt hàng và áp mã thuế đối với hàng hóa thuộc diện quản lý của Bộ Công Thương, góp phần giúp thông quan hàng hóa nhanh chóng.
Thông tư 41/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.
Chi tiết Thông tư, xem tại đây.
 
Theo congthuong.vn

Quảng cáo