Chào mừng bạn đến với Sàn Thương mại điện tử Ninh Bình!
Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Công Thương

Chiều ngày 15/9/2023, Sở Công thương phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tới toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Sở; các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban của Sở; các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp và toàn thể các đồng chí công chức, viên chức của Sở và Trung tâm.

 Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cơ bản trong chính quyền số, kiến thức về công nghệ thông tin, khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số phục vụ hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Đồng thời nhằm mục đích đổi mới cách thức, phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát triển môi trường số an toàn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở Công Thương.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo phụ trách chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt tập trung vào 03 chuyên đề cơ bản về Chuyển đổi số, cụ thể: Những nội dung cơ bản của chiến lược Chuyển đổi số quốc gia,chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, xây dựng, phát triển chính quyền số cấp sở, ngành của tỉnh Ninh Bình; Giới thiệu tổng quan về quản lý, khai thác và vận hành một số Hệ thống thông tin trọng yếu phục vụ công tác chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền số của tỉnh Ninh Bình; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua hội nghị tập huấn các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở và Trung tâm đã được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời các kiến thức về công tác Chuyển đổi số. Qua đó xác định rõ tiến độ, lộ trình và phân công tổ chức thực hiện cụ thể nhằm hoàn thành các nội dung của Mô hình thí điểm Chính quyền số tại cơ quan Sở Công thương; đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án của tỉnh về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng hàng năm của tỉnh.

Quốc Bình - VP Sở

Quảng cáo