Chào mừng bạn đến với Sàn Thương mại điện tử Ninh Bình!
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2023

 Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 16/6/2023 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, trong các ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2023 Thanh Tra Sở phối hợp với Phòng Kỹ thuật an toàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, phòng Kinh tế Tam Điệp kiểm tra đối với 02 đơn vị: Công ty cổ phần khí công nghiệp Ninh Bình - chi nhánh Tam Điệp và Công ty cổ phần Hyundai Thành công Việt Nam.  

Qua kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, nhìn chung các đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất, chứng minh được hóa chất có nguồn gốc rõ ràng. Trong hoạt động sản xuất tại đơn vị các hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản. Các đơn vị đã xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức diễn tập, huấn luyện an toàn hóa chất, kiểm định định kỳ và trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động làm việc liên quan đến hóa chất.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, các đơn vị được kiểm tra vẫn còn tồn tại, thiếu sót trong hoạt động hóa chất, trong đó nổi cộm là:

- 01 đơn vị chưa tổ chức diễn tập Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Nội dung tài liệu huấn luyện chưa phân rõ cho từng nhóm đối tượng.
- Tại kho chứa hóa chất: một số biển cảnh báo kích thước, việc bố trí, sắp xếp chưa hợp lý; trang bị thiết bị ứng phó sự cố hóa chất chưa đầy đủ theo biện pháp ứng phó sự cố hóa chất đơn vị xây dựng.
    Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tập trung thực hiện các kiến nghị mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và gửi báo cáo kết quả khắc phục theo thời hạn yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 
Ngoài ra, thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng hóa chất thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.


Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở

Quảng cáo