Chào mừng bạn đến với Sàn Thương mại điện tử Ninh Bình!
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ -Micco
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 146/QĐ-SCT ngày 31/8/2023 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại công ty Công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ - Micco, ngày 08 tháng 9 năm 2023 Thanh Tra Sở chủ trì  phối hợp với phòng Kỹ thuật an toàn, phòng Kinh tế Tam Điệp và UBND phường Nam Sơn tiến hành kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco (trụ sở tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp). 

Qua kiểm tra trực tiếp, Công ty cơ bản có đầy đủ các tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động VLNCN: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh VLNCN, Giấy phép dịch vụ nổ mìn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Phương án nổ mìn; Báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn; Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; người lao động làm việc liên quan đến hoạt động VLNCN có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, được huấn luyện KTAT trong hoạt động VLNCN; PCCC theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ. Luôn quan tâm phối hợp với chính quyền địa phương trong các phong trào an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại của Công ty trong hoạt động VLNCN, như: Việc xây dựng chương trình huấn luyện định kỳ chưa thể hiện rõ thời lượng huấn luyện cho từng đối tượng, việc biên soạn tài liệu huấn luyện cho từng đối tượng chưa bám sát các nội dung theo quy định tại Điều 7, Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.  Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh tiếp thu và thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, cụ thể như:
1. Yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động VLNCN.
2. Về dịch vụ nổ mìn tại khu vực Mỏ Đôlômit Thung Bưởi - Công ty CP Đôlômit Việt Nam khi lập hộ chiếu nổ mìn phải bổ sung nhân lực thi công bãi nổ cho phù hợp với lượng thuốc nổ sử dụng; bổ sung thông số cụ thể về số kíp visai trong lệnh điều động hàng hóa và phiếu lệnh nổ mìn.
3. Xây dựng chương trình tổ chức huấn luyện KTAT vật liệu nổ công nghiệp định kỳ phải thể hiện chi tiết thông tin về người huấn luyện, thời lượng huấn luyện cho từng nhóm đối tượng; biên soạn  tài liệu huấn luyện cho từng đối tượng cần bám sát các nội dung theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.
4. Tiếp tục triển khai cải tạo, sửa chữa, thay thế mái Proximang của một số nhà kho.
Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động VLNCN.

Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở

Quảng cáo